Cijfer berekenen/normeringen
  • Cijfer berekenen: Met ingang van 2006 is bij alle centrale examens de ondergrens 0,0. De bovengrenzen zijn voor alle vakken voorlopig op 2,0 vastgesteld. Dit verklaart het grote verschil tussen het hoogste en laagste cijfer dat je berekent. Tegelijk met de bekendmaking van de normering worden de bovengrenzen bekendgemaakt.
  • COMPEX: Deze examens worden door een aantal scholen afgenomen en worden (deels) op de computer gemaakt. Inhoudelijk wijken deze examens af van de examens waarvan wij de antwoordmodellen publiceren. Ook de normeringen zijn anders. Je kunt hier voor COMPEX het cijfer daarom niet berekenen. Meer informatie over COMPEX: www.citogroep.nl.
  • VWO oud: Er zijn voor de afdeling VWO oud 2004 geen normen bekendgemaakt.

Nieuwe berekeningswijze (2000 tot en met 2014)

Cijfer berekenen
Cijfertabel opvragen
 

Oude berekeningswijze (1999 en eerder)

Cijfer berekenen t/m 1999